------------------------------------------------------------
Milyen feltételei vannak a járművezetői tanfolyamra jelentkezésnek? • Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki jármű vezetésére egészségi szempontból alkalmas, a meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel, valamint a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.  Az  egészségi alkalmassági vizsgálatot – térítés ellenében – a háziorvos végzi. Hány éves koromban jelentkezhetek járművezetői tanfolyamra? Az életkori feltételek megtekintése itt! Az elsősegély-nyújtó tanfolyamot hogyan végezhetem el? A jelentkezők részére a képzés keretében elsősegélynyújtó tanfolyamot szervezünk. A tanfolyamot követő vizsgán a Magyar Vöröskereszt által kapott igazolás a vezetői engedély kiadásának egyik feltétele. Az igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi végzettséggel rendelkező tanulók. Az elsősegély-nyújtó vizsga helyszíne: Salgótarján, Bartók Béla u. 10. >>Térkép<< A költségeket hogyan fizethetem meg? A tandíjat bankkártyával, banki utalással, PayPal internetes fizetéssel vagy készpénzben lehet megfizetni az alábbi ütemezés szerint: • Elméleti tandíj: - Távoktatás esetén az e-learning tanfolyam megrendelésekor; - Tantermi tanfolyam esetén, a tanfolyam kezdésekor; • Gyakorlati tandíj: - „B” kategóriában az alaptandíjat három egyenlő részletben kell kifizetni, az elsőt a vezetési gyakorlat megkezdésekor; - Motoros kategóriákban a tandíjat a vezetési gyakorlat megkezdésekor egy összegben kell kiegyenlíteni.  Elsősegély-nyújtó tanfolyam- és vizsgadíjat az elsősegély tanfolyam indulásakor kell megfizetni. • A járművezetési vizsgadíjakat (az elméleti alapvizsga kivételével) az aktuális vizsga előtt kell befizetni a közlekedési hatóság (Salgótarján, Karancs u. 54.) pénztárába. Milyen kötelezettségeim vannak a tantermi elméleti tanfolyamon?  Tanteremben történő elméleti oktatáson a részvétel kötelező. Azonban a  kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb hiányzás megengedett. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. A pótfoglalkozásnak költségvonzata van.  • Az elméleti foglalkozásról 20 percnél többet késő tanuló meg nem jelentnek tekintendő. A hiányzást pótfoglalkozáson kell bepótolni. • Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Hogyan jelentkezhetek távoktatásra? A távoktatást (e-learning tanfolyamot) honlapunkon keresztül rendelheted meg az általad választott kategóriában, egy megrendelési űrlap kitöltésével. A megrendeléssel kapcsolatos részletekért kattints ide!   Meddig érvényes az elméleti tanfolyam? A tanfolyam elméleti részének elvégzése után, a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül számítógépes elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidő letelte után, csak a teljes tanfolyam megismétlésével lehet vizsgázni. Milyen tantárgyak és óraszámok vannak a tanfolyamokon? A részletek itt! Mikor mehetek elméleti vizsgára? • Elméleti vizsgát az a tanuló tehet, aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. • Mind az elméleti, mind  a gyakorlati vizsgákon a személyazonosság megállapítására kerül sor. Személyazonosító igazolvány hiányában megfelel a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), az útlevél, vagy a kártyaformátumú vezetői engedély. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. • A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét mind az elméleti, mind a gyakorlati  vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Az elméleti vizsga helyszíne: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nógrád megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3100 Salgótarján, Karancs u. 54. Tel: +36 (32) 521-286 >>Térkép<< Mennyi idő alatt kell sikeres elméleti vizsgát tennem? • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, újabb vizsgát csak az elméleti tanfolyam megismétlését követően tehet. (2014. október 1-jét követően elméleti vizsgát tevő tanulók esetében.) • A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. Szóbeli vizsgát tehet még a hallássérült személy is jelnyelvi tolmács közreműködésével. Mennyi idő alatt kell sikeresen teljesíteni az összes vizsgáimat? A vizsgákat a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül be kell fejezni.  A vizsgák befejezésére rendelkezésre álló határidő letelte után az addig letett összes vizsga érvényét veszti. A vezetői engedély megszerzéséhez a tanfolyamot újra kell kezdeni. Mikor kezdhetem el a vezetést? • A vezetési gyakorlatra a sikeres elméleti vizsga után kerül sor. A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc. Az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható.  A főoktatás során legfeljebb 4 órát lehet gyakorolni, melyet legalább két részben 1 óra  szünet közbeiktatásával kell végrehajtani. Ha a kötelezően előirt óraszámok a vizsgák sikeres letételéhez nem elegendőek, úgy - a szakoktató javaslatára - további vezetési órák igénybevételére van lehetőség. • A vezetési gyakorlat során a kötelezően levezetendő óraszámok mellett, kötelező menettávolságokat is kell teljesíteni. Gyakorlópálya: Salgótarján, Erdész u. 36. (Gyurtyános) >>Térkép<< Milyen kötelezettségeim vannak a vezetési gyakorlat során? • A tanuló a tanórákon köteles pontosan megjelenni. Más irányú elfoglaltságát 2 órával a vezetési tanóra kezdete előtt jeleznie kell oktatója felé. Igazolatlan hiányzás esetén a mindenkori vezetési óradíj megfizetésével tartozik. • A tanuló 1 tanóra díját köteles befizetni akkor is, ha a vezetési óra megtartása ittas vagy bódult állapota miatt hiúsul meg. Mikor mehetek gyakorlati vizsgára? • Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte, sikeres elméleti vizsgát tett, továbbá a kötelezően előírt gyakorlati vezetési óraszámot levezette és a kötelező menettávolságot teljesítette. Objektív okok miatt a menettávolság teljesítése nem feltétlenül esik egybe a kötelező óraszám levezetésével. Ebben az esetben a vizsgára bocsátáshoz pótóra (pótórák) levezetése szükséges. • Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető a ”B” kategóriát kivéve. ”B” kategóriában nincs járműkezelési vizsga. A járműkezelési vizsga  magában foglalja a jármű biztonsági ellenőrzését, valamint technikai kezelését, manőverezési feladatok végrehajtását. Hogyan kapom meg a jogosítványomat? • A járművezetési vizsgák sikeres letétele után  amennyiben az elsősegély-nyújtó ismeretek elvégzését hitelt érdemlő módon a közlekedési hatóságnak igazoltad – három munkanap eltelte után a kormányablakban lehet a vezetői engedély kiadását kezdeményezni. • Vezetői engedélyt az kaphat, aki megfelel a képzési és vizsgáztatási előírásoknak, érvényes elsősegélynyújtó vizsgaigazolással és legalább alapfokú iskolai végzettséggel (kivéve AM kategória) rendelkezik, valamint lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van. • Nem magyar állampolgár részére vezetői engedélyt csak akkor lehet kiadni, ha a kérelmező az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott. Mennyi idő alatt szerezhetek jogosítványt?   • A tantermi elméleti tanfolyam időtartama 3 hét. • A távoktatás időtartama saját haladási ütemedtől függ. • A vezetési gyakorlat a vezetés megkezdésétől számított 2-3 hónap. Milyen járműveket vezethetek a megszerzett jogsimmal? "B" kategória:  3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó  gépkocsit. A gépkocsiban a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely lehet. "B" kategóriás vezetői engedéllyel még az alábbi járműveket vezetheted:  L6e járműkategóriába sorolt mopedautó, • L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár és   L7e kategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár (quad), amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve, • segédmotoros kerékpár, • mezőgazdasági vontató, • lassú jármű, • kerti traktor, • "kisteherautó", • a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény; e járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg lehet, • 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét; e járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg lehet, • állati erővel vont jármű.    "A" kategória:  Teljesítménykorlátozás nélküli motorkerékpárt, valamint a 15 kW teljesítményt meghaladó motoros triciklit. >>Oktatási előírások<< "A2" kategória: Legfeljebb 35 kW motorteljesítménnyel rendelkező és a 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpárt, melyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át. >>Oktatási előírások<< "A1" kategória:  125 cm 3  hengerűrtartalmat, valamint 11 kW teljesítményt és legfeljebb 0,1 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpárt. Elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg. >>Oktatási előírások<<  "A", "A2" és "A1" kategóriás vezetői engedéllyel még az alábbi járműveket vezetheted: • L7e kategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár (quad), amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve, legfeljebb 15 kW teljesítményű motoros tricikli, • segédmotoros kerékpár, • lassú jármű, • kerti traktor, • állati erővel vont jármű. "AM" kategória:  Legfeljebb 45 km/óra tervezési végsebességű (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), legfeljebb 50 cm 3   hengerűrtartalmú és legfeljebb 4 kW motorteljesítményű kétkerekű (L1e kategória) jármű vezetésére jogosító vezetői engedély. >>Oktatási előírások<< >>Mit jelentenek az ”L” betűvel kezdődő kódok?<< Másik autósiskolát szeretnék választani. Mit tegyek? A tanuló jogosult az iskolával kötött „Felnőttképzési szerződés”-t felbontani és másik képző szervnél folytatni tanulmányait. Ebben az esetben iskolánktól kérnie kell az addig teljesített oktatásról szóló igazolást, egy erre a célra rendszeresített „Képzési igazolás” nyomtatványon. A dokumentum két példányával fel kell keresni a leendő képző szervet. Az autósiskola felbonthatja-e a velem kötött felnőttképzési szerződést? • A képző szerv fenntartja magának a jogot, hogy a tanulóval egyoldalúan szerződést bontson, ha a tanuló fizetési kötelezettségeit időben nem teljesíti, ha az elméleti tanfolyamon egymás után két foglalkozáson (8 tanóra) igazolatlanul távol marad, ha a vezetési gyakorlat során két alkalommal ittas vagy bódult állapotban jelenik meg. • Ha a szerződésbontás az elméleti tanfolyam ideje alatt a fentebb említett ok miatt valósul meg, a tanuló a befizetett elméleti tandíjat vissza nem követelheti. Panaszom esetén kihez fordulhatok? A képzésben tapasztalható esetleges hiányosságok miatt panasz tehető elsősorban az iskolavezetőnél, valamint a képző szerv felügyeletét ellátó hatóságnál. Iskolavezető: Putnok János + 36 (30) 692-1499 Felügyeletet ellátó hatóság:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Középkelet- magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Nógrád megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3100 Salgótarján, Karancs u. 54. Tel.: + 36 (32) 521-283 Mikor nem szükséges a motoros elméleti tanfolyam? Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az a tanuló, aki a) „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. 12 hónapon túl kizárólag azok (akik korábban az adott kategóriában elméleti tanfolyam- és vizsgamentességben részesültek),  a teljes gyakorlati képzés, a fenti a) és b) bekezdés alapján mentesülők a teljes képzés megismétlését követően vizsgázhatnak újra. (2013. október 1-től.) Kik tehetnek szóbeli elméleti vizsgát? • A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. • Szóbeli vizsgát tehet még a hallássérült személy is jelnyelvi tolmács közreműködésével. Milyen motorkerékpárral vehetek részt a gyakorlati oktatáson? •  ”A” kategória: Legalább 595 cm 3  és legalább 40 kW teljesítményű oldalkocsi nélküli motorkerékpár. A2” kategória:  Legalább 395 cm 3  és legalább 25 kW teljesítményű oldalkocsi nélküli motorkerékpár. A1” kategória: Legalább 75 cm 3 , legfeljebb 125 cm 3  hengerűrtartalmú, legfeljebb 11 kW teljesítményű és legfeljebb 0,1 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó kétkerekű motorkerékpár. AM” kategória:  Két- vagy háromkerekű jármű, melynek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/óra, hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm 3 , motorteljesítménye legfeljebb 4 kW. Ki mentesül az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga alól? Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. Tehát az elsősegély-nyújtási vizsga alól 2017.01.29-től mentesség nem adható, még szakirányú egészségügyi végzettség megléte esetén sem. Menyit hibázhatok az elméleti vizsgákon?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------