------------------------------------------------------------
Mentesítések Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat - az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” kategória kivételével - a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból Bármely egyetemen, főiskolán szerzett - gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; - gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; - gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; - szakirányú műszaki oktatói oklevél. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett - harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; - katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; - gépjármű technikus tiszti képesítés; - harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) - közúti járműgépész; - közlekedésgépész; - gépjármű-technikai; - gépjárműüzemi; - mezőgazdasági gépész; - mezőgazdasági gépjavító; - építőgépész; - gépjárművezető és -karbantartó. Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány - autószerelő; - anyagmozgatógép-szerelő; - építőgép-szerelő; - mezőgazdasági gépszerelő; - gépjárművezető és -karbantartó; - mezőgazdasági gépész; - fakitermelési gépkezelő; - állattartó telepi gépész; - kertészeti gépész; - növénytermesztő gépész; - erdőgazdasági gépész; - mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; - mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén - az egyéb feltételek teljesülése mellett - a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés - munkavédelmi szakmérnöki oklevél; - munkavédelmi üzemmérnöki oklevél; - felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél; - munkavédelmi technikusi oklevél; - középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.