2.2. A légzés vizsgálata
A légzés alapvető életjelenség, egészséges felnőtt ember légzésszáma percenként 14-16 légvétel. Vizsgálata: • Teremtsünk kontaktust a sérülttel, szólítsuk meg, • ha nem reagál, ellenőrizzük a szájüreget, • bontsuk meg a sérült ruházatát a mellkason és a hason, • térdeljünk a sérült mellé, hajtsuk hátra a fejét, és az arca fölött oldalról figyeljük 10 másodpercig, hogy emelkedik-e vagy süllyed-e a mellkasa és a hasa. • Közben hallgassuk, és az arcunkon érezzük, ahogy kilélegzik! • Ha a mellkas és a has ütemes kitérését nem tapasztaljuk, akkor nincs légzés, a sérültet az Újraélesztés c. fejezetben leírtak szerint lássuk el.