1. Az elsősegélynyújtás
Sok ember köszönheti az életét az elsősegélynyújtók időben történt szakszerű beavatkozásának. A segítségnyújtás alapvető emberi érzésből fakad, de kellő ismeretek hiányában gyakran hatástalan. Az elsősegély alkalmazásáról szól az 1972. évi II. törvény 28. §, mely kimondja: "Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet szenvedett vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott." Az elsősegélynyújtás az első, azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, melyet a sérült a baleset helyszínén kap. Az elsősegélynyújtás célja: • az élet megmentése, • a további egészségkárosodás megakadályozása, • a gyógyulás elősegítése. Eredményes segítségnyújtás csak attól várható el, aki elsajátította az alapvető ismereteket, melyeket tud alkalmazni, és képes úrrá lenni környezete ideges hangulatán. Az elsősegélynyújtó legyen jól képzett, magabiztos, fellépése legyen határozott és környezetére megnyugtató.